UBND TP. Cam Ranh vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư hồ chứa nước Sông Cạn, xã Cam Thịnh Tây.

tp-cam-ranh-dieu-chinh-quy-hoach-khu-tai-dinh-cu-ho-chua-nuoc-song-can

Quy hoạch khu tái định cư hồ chứa nước Sông Cạn được điều chỉnh như thế nào?

Theo đó, khu đất điều chỉnh quy hoạch có quy mô diện tích 2,68ha. Số lượng lô đất của khu đất ký hiệu NV-02 được điều chỉnh từ 20 lô thành 30 lô, diện tích từ 224,35m2 đến 410,09m2. Đối với khu đất ký hiệu NV-05, điều chỉnh từ 26 lô thành 30 lô, diện tích từ 232,07m2 đến 260,26m2; các nội dung khác giữ nguyên.

Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch dự án, thành phố giao các phòng, ban liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Cam Thịnh Tây quản lý, điều chỉnh quy hoạch theo quy định hiện hành; xã Cam Thịnh Tây tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, công bố, tuyên truyền, phối hợp quản lý quy hoạch theo quy định…

Được biết, theo “Chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt, TP.Cam Ranh đặt mục tiêu đạt được các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II đến năm 2025.

Các tiêu chí chính để phấn đấu lên đô thị loại II vào năm 2025 của thành phố Cam Ranh gồm: diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân 32m2/người; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 15% trở lên, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 98%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng là 98% trở lên; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%...

Chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh phù hợp với xu hướng phát triển, quy hoạch đô thị nói chung của cả tỉnh Khánh Hòa, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, tăng cường sức cạnh tranh giữa các đô thị trong tỉnh; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ, hiện đại.

(Tổng hợp bởi odt.vn)