Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2020 – 2025.

tim-nha-dau-tu-du-an-khu-do-thi-trung-tam-hanh-chinh-tinh-vinh-long

Mời gọi đầu tư Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long

Danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2020 – 2025 có 55 dự án, trong đó có dự án Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, dự án Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long có quy mô diện tích 300ha, thuộc phường 9 và phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 7.500 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là mời gọi 100% vốn của nhà đầu tư hoặc liên danh để thực hiện dự án.

Ngoài dự án trên, tỉnh Vĩnh Long còn mời gọi đầu tư nhiều dự án khác với quy mô hàng nghìn tỷ đồng thuộc lĩnh vực đô thị - nhà ở như Khu đô thị sinh thái nông nghiệp An Bình, thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ có diện tích 708ha, ước vốn đầu tư 9.240 tỷ đồng; Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân quy mô 330ha, ước vốn đầu tư khoảng 5.315 tỷ đồng; Khu đô thị mới Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh có diện tích 500ha, ước vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng; Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long có diện tích 126ha, ước vốn đầu tư khoảng 3.150 tỷ đồng...

Việc phát triển các khu đô thị là phù hợp với yêu cầu cấp bách hiện nay, nhất là khi Thủ Tướng Chính Phủ đã thông qua quyết định về việc công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3234 ngày 27/12/2019.

Theo chương trình, năm 2020 toàn tỉnh Vĩnh Long có 8 đô thị gồm: 1 đô thị loại II (TP Vĩnh Long), 1 đô thị loại III (TX Bình Minh) và 6 đô thị loại V (thị trấn Trà Ôn, thị trấn Vũng Liêm, thị trấn Long Hồ, thị trấn Tam Bình, thị trấn Cái Nhum, thị trấn Tân Quới). Đến năm 2025, dự kiến toàn tỉnh sẽ có 9 đô thị, thêm 1 đô thị loại V là đô thị Phú Quới (huỵen Long Hồ).

(Tổng hợp bởi odt.vn)