Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

tinh-lai-chau-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-thoi-ky-2021-2030

Nội dung Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, phạm vi quy hoạch của tỉnh Lai Châu có diện tích tự nhiên là 9.068,8km2, gồm 8 đơn vị hành chính của tỉnh (7 huyện, 1 thành phố).

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 – 2030 gồm một số nội dung sau đây:

 • Đánh giá và dự báo các yếu tố và điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh.
 • Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh.
 • Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn.
 • Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh.
 • Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.
 • Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
 • Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 • Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
 • Phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
 • Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
 • Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.
 • ây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.
 • Phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống các khu chức năng.

Dựa trên nội dụng Nhiệm vụ được phê duyệt, UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(Nguồn tổng hợp)