Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát đề xuất xin UBND tỉnh Hưng Yên điều chỉnh quy mô nghiên cứu lập quy hoạch dự án khu công nghiệp số 6 thuộc quy hoạch khu công nghiệp và đầu tư dịch vụ Lý Thường Kiệt.

hung-yen-de-xuat-dieu-chinh-quy-mo-nghien-cuu-lap-quy-hoach-khu-cong-nghiep-so-6

Tăng quy mô khu công nghiệp số 6 ở Hưng Yên

Theo đó, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khu công nghiệp số 6 được điều chỉnh từ 308ha lên 500ha.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận ranh giới nghiên cứu khu công nghiệp số 6 với quy mô diện tích 308ha. Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát (thành viên của Tập đoàn Hoà Phát, HoSE: HPG) phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc, khảo sát, nghiên cứu hiện trạng để đề xuất vị trí, ranh giới địa điểm khu đất, quy mô và phương án thiết kế quy hoạch dự án tại địa bàn huyện Ân Thi.

Theo Hòa Phát, diện tích đất hiện trạng của khu vực dự kiến quy hoạch phát triển khu công nghiệp số 6 có thể quy hoạch phát triển khu công nghiệp.

Với đề xuất của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoà Phát, UBND tỉnh Hưng Yên giao các cơ quan có liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh.

(Nguồn tổng hợp)