UBND huyện Long Thành vừa báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

bao-cao-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-long-thanh-den-nam-2040

Quy hoạch vùng huyện Long Thành có 5 phân vùng phát triển và 3 khu vực đô thị

Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, vùng huyện Long Thành sẽ gồm 5 phân vùng phát triển, dựa trên các tuyến giao thông chính, địa giới hành chính và địa hình tự nhiên.

  • Vùng đô thị- công nghiệp phía Bắc Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành: Bao gồm các xã An Phước, Long Đức, Lộc An.
  • Vùng đô thị hỗn hợp - sinh thái nông nghiệp phía Nam sân bay Long Thành: Bao gồm các xã Phước Bình, Tân Hiệp và một phần xã bàu Cạn.
  • Vùng lâm nghiệp - du lịch sinh thái phía Đông Bắc: Bao gồm xã Bình An, Cẩm Đường và phần còn lại xã Bình Sơn.
  • Vùng sinh thái nông nghiệp công nghệ cao - đô thị xanh- thông minh phía Tây: Bao gồm xã Long Phước và Long An.
  • Vùng khu vực chức năng đặc thù sân bay Long Thành: Nằm tại xã Bình Sơn.

Về định hướng phát triển không gian, vùng huyện Long Thành có 3 khu vực đô thị gồm: đô thị Bình Sơn (đô thị gắn vớ sân bay Long Thành), đô thị Long Thành (đô thị đa chức năng), và đô thị Phước Thái (đô thị cảng).

Mục tiêu của quy hoạch vùng huyện Long Thành là hướng đến xây dựng một vùng phát triển kinh tế động lực của vùng tỉnh Đồng Nai. Đến năm 2040, Long Thành sẽ trở thành một trung tâm đô thị - công nghiệp hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng cao và vùng nông nghiệp công nghệ cao.

(Nguồn tổng hợp)