UBND huyện Chương Mỹ vừa tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1 thuộc Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000.

thi-tran-chuc-son-se-duoc-phat-trien-thanh-do-thi-hien-dai-gan-voi-he-sinh-thai-xanh

Phát triển thị trấn Chúc Sơn thành đô thị sinh thái

Nằm phía Nam quốc lộ 6 thuộc thị trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hòa, xã Thụy Hương và xã Tiên Phương, khu quy hoạch 1 thuộc Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn có chức năng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục thể dục thể thao của huyện Chương Mỹ. Quy mô của khu vực này là 187,78ha với dân số khoảng 11.700 người.

Mục tiêu của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1 là nhằm phát triển thị trấn Chúc Sơn trở thành đô thị hiện đại gắn với hệ sinh thái xanh, phù hợp với chiến lược phát triển của huyện và thành phố.

Đồ án đã nhận được nhiều đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư như: xây dựng trục đường giao thông đảm bảo liên kết tốt, xây dựng hệ thống thoát nước ứng phó với thiên tai, xây dựng các trung tâm thương mại, làm rõ định hướng phát triển công nghiệp của thị trấn…

Trước đó, Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 đã được TP phê duyệt với tính chất là Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Diện tích tự nhiên khu vực lập quy hoạch khoảng 2.024,23 ha. Diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng khoảng 1.311,63ha, bao gồm đất dân dụng đô thị khoảng 756,18ha; đất khác trong phạm vi dân dụng khoảng 241,09ha; đất xây dựng ngoài phạm vi dân dụng 314,36ha; đất khác có diện tích khoảng 712,60ha.

(Nguồn tổng hợp)