Việc quy hoạch 3 khu đô thị mới ven Khu du lịch Núi Bà Đen sẽ góp phần nâng tầm bề mặt đô thị của tỉnh Tây Ninh, thúc đẩy phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc Núi Bà Đen.

tay-ninh-xay-3-khu-do-thi-moi-ven-khu-du-lich-nui-ba-den

Quy hoạch 3 khu đô thị mới ven Khu du lịch Núi Bà Đen

Được biết Tây Ninh đang thiếu những khu đô thị sầm uất khi tỷ lệ đô thị hoá tại đây mới chỉ đạt 48,5%. Do đó việc quy hoạch các khu đô thị, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trong thừi gian tới là cần thiết.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh họp và thống nhất thông qua quy hoạch phân khu Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; Khu phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Khu đô thị mới tại phường Ninh Thạch, thành phố Tây Ninh có tổng diện tích 124,5ha. Khu ở phát triển mới 49,86ha, Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen 379ha, và Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận 92,34ha.

Quy mô dân số ước tính của Khu đô thị mới tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và khu ở phát triển mới là trên 11.500 người, trong đó khu ở phát triển mới có 9.000 người và sẽ phát triển các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội. Dự kiến, dự án sẽ được đưa vào sử dụng năm 2022.

Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thuộc địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây sẽ là dự án khu đô thị mới với dân số ước tính khoảng 4.000 người, có các khu chức năng phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và có đầy đủ các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội.

Phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận thuộc phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh và xã Phan, xã Bàu Năng, thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh gồm các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội với quy mô dân số là 24.000 người.

Khu trung tâm đô thị của Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Trước đó Thủ tướng đã phê duyệt đồ án quy hoạch, mở rộng Khu du lịch Núi Bà Đen đến năm 2035 với tổng diện tích gần 3.000ha.

Cụ thể, theo quy hoạch, Khu du lịch Núi Bà Đen sẽ có các khu chức năng gồm khu tham quan chuyên đề, khu tâm linh, khu lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ du lịch trên đỉnh núi; khu lưu trú, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Phụng và núi Đất; và các khu chức năng du lịch sinh thái quanh chân núi.

(Tổng hợp bởi odt.vn)