Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung quy hoạch cần đảm bảo tỉnh Hậu Giang phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường.

quy-hoach-tinh-hau-giang-tam-nhin-nam-2050-can-dinh-huong-den-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-tren-3-tru-cot

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030

Phạm vi quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ tỉnh Hậu Giang với diện tích tự nhiên là 1.621,71km2, gồm 8 đơn vị hành chính cấp huyện là: thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thuỷ, huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, và huyện Châu Thành A.

Nội dung quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh, tỉnh hình quốc tế, khu vực trong nước tác động tới sự phát triển của tỉnh và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác các địa phương trong cả nước, trước hết là kết nối giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhất là kết nối hạ tầng liên vùng, cùng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu...

Đồng thời, đáp ứng cao nhất nhu cầu giao thương, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá, hội nhập quốc tế; yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán, sạt lở đất, xâm nhập mặn.

Nội dung quy hoạch cũng cần định hướng sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển tỉnh bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh.

Cụ thể hoá các quan điểm về phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng; ứng dụng công nghệ cao, hiện dại trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Căn cứ vào nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức lập Quy hoạch tỉnh hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành.

Thời gian lập quy hoạch là 18 tháng, kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

(Tổng hợp bởi odt.vn)