Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo việc rà soát và quy hoạch lại quỹ đất xung quanh các nhà ga thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), phạm vi từ 500 - 800 m.

ra-soat-va-quy-hoach-lai-quy-dat-xung-quanh-cac-nha-ga-thuoc-tuyen-metro-so-1

Quy hoạch quỹ đất xung quanh nhà ga thuộc tuyến metro số 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu lập Tổ công tác do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm tổ trưởng, các thành viên gồm lãnh đạo các sở - ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, xác định ranh các quỹ đất xung quanh nhà ga dọc tuyến metro số 1 trong phạm vi từ 500 - 800 m, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư hiện nay và hiện trạng sử dụng đất. Lập danh mục quỹ đất, xác định cụ thể diện tích, pháp lý ở từng khu (hình thức, mục đích, thời hạn sử dụng...), đề xuất giải pháp quy hoạch, chức năng sử dụng đất; xác định chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc, đề xuất điều chỉnh cục bộ đề án quy hoạch phân khu, chi tiết tại khu vực liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và đề xuất chính sách đầu tư đối với các quỹ đất nêu trên (kể cả xã hội hoá) để khai thác hiệu quả quỹ đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục các quỹ đất do nhà nước quản lý, đánh giá tình hình thực hiện các dự án và đề xuất các quỹ đất khai thác.

Do vấn đề và tính chất công việc cấp bách, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải chủ động làm việc với các bên liên quan để nhanh chóng thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc cần báo cáo UBND.TP xem xét, chỉ đạo.

(Tổng hợp bởi odt.vn)