UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

 ai-la-chu-dau-tu-du-an-khu-dan-cu-bac-ha-thanh-hon-2000-ty-dong

Bất động sản Phát Đạt có nắm chắc phần thắng?

Dự án khu dân cư Bắc Hà Thanh có tổng diện tích khoảng 43,16 ha, thuộc phân khu NĐT-3. Tổng vốn đầu tư dự án là 2.342 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 2.021 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 321,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 60 tháng, kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực.

UBND tỉnh Bình Định sẽ lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh theo hình thức chỉ định, trong đó chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm.

Do đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt được cho rằng “ăn chắc” dự án hơn 2.000 tỷ đồng này. Tỉnh Bình Định sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh trong quý II - III/2020.

Trước đó, vào tháng 2/2019, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt lập quy hoạch chi tiết 1/500 phát triển dự án đầu tư khu dân cư Bắc Hà Thanh với quy mô 55,7ha, thuộc phân khu NĐT-3.

Ngoài ra, dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh cũn có tên trong chiến lược kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2019 – 2023 của Bất động sản Phát Đạt và thông tin giới thiệu dự án cũng có trên website của công ty.

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án được Phát Đạt công bố là khoảng 1.700 tỷ đồng. Dự án được dự kiến mở bán vào quý 2/2021 và bàn giao vào quý 2/2022.

Như vậy, Bất động sản Phát Đạt có thể sẽ được chỉ định làm chủ đầu tư dự án này vào quý 2-quý 3 năm nay.

(Tổng hợp bởi odt.vn)