Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà ở xã hội PISICO, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

quy-nhon-sap-co-nha-o-xa-hoi-pisico

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án nhà ở xã hội PISICO

Theo đó, mục tiêu quy hoạch là xây dựng một khu nhà ở xã hội, nhằm cụ thể hoá đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, cụ thể hóa Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân; làm cơ sở để quản lý xây dựng quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Dự án Nhà ở xã hội PISICO thuộc khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, về phạm vi ranh giới, dự án có phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng dọc đường Hùng Vương; Nam giáp đường đất và Khu dân cư hiện trạng; Đông giáp đường đất và Khu dân cư hiện trạng; Tây giáp khu dân cư hiện trạng. Diện tích quy hoạch khoảng 0,57ha.

Tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch dự án là 90 ngày, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty cổ phần có trách nhiệm có trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cộng đồng dân cư có liên quan, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn với quy mô 3,52ha.

Trong kế hoạch phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Định đã phê duyệt 24 dự án nhà ở xã hội với gần 17.000 căn hộ. 1.100 căn hộ của 3 dự án đã giao cho người dân. 8 dự án nhà ở xã hội với hơn 4.700 căn hộ đang triển khai.

(Tổng hợp bởi odt.vn)