UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án khu biệt thự sinh thái nằm quanh hai trục giao thông lớn là đường Hoàng Văn Thái nối dài và đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan.

da-nang-sap-xay-dung-4-du-an-khu-biet-thu-sinh-thai-voi-tong-muc-dau-tu-3678-ty-dong

Xây dựng 4 dự án khu biệt thự tại Đà Nẵng

Trong đó, dự án khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông tại xã Hòa Nhơn có quy mô diện tích gần 100ha, gồm 92 khu đất biệt thự diện tích 484.000m2, gần 20.000m2 đất thương mại dịch vụ, còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh thảm cỏ. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 770 tỷ đồng.

Dự án khu biệt thự sinh thái phía tây đường tránh nam hầm Hải Vân nằm tại xã Hòa Sơn có quy mô diện tích hơn 97ha, gồm 2.081 lô đất nhà ở (442.000m2), 56.500m2 đất trường học, và 41.000m2 đất thương mại dịch vụ. Tổng mức đầu tư khoảng 1.370 tỷ đồng.

Dự án  khu biệt thự sinh thái phía bắc đường Hoàng Văn Thái nằm tại xã Hòa Sơn có quy mô diện tích 87ha, gồm 1.979 lô đất (312.000m2), 36.000m2 đất giáo dục, 11.600m2 đất chợ, 13.000m2 trung tâm y tế, 40.400m2 đất thương mại dịch vụ, và 29.000m2 đất thể dục thể thao. Dự án có tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng.

Dự án khu biệt thự sinh thái phía đông đường tránh Nam Hải Vân nằm tại xã Hòa Sơn có quy mô diện tích hơn 60ha, gồm 773 lô đất ở, 37.000m2 đất giáo dục, 32.000m2 đất thể thao,… Tổng mức đầu tư 619 tỷ đồng.

Chủ đầu tư xây dựng dự án có trách nhiệm tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo việc hoàn chỉnh hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án, bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)