Tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh, dự án khu dân cư đô thị phường Hà Khánh và khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng vừa bị UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định huỷ bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng.

quang-ninh-2-du-an-khu-do-thi-va-khu-du-lich-tai-tp-ha-long-da-bi-khai-tu

Dự án khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng không phù hợp quy hoạch TP. Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định huỷ bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP. Hạ Long với lý do dự án này đã không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng TP. Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Được biết, dự án khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP. Hạ Long đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4077 ngày 15/12/2009. Sau khi có quyết định huỷ bỏ quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ giải trí Hạ Long sẽ bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi.

Dự án khu dân cư đô thị phường Hà Khánh bị thu hồi vì chậm tiến độ 7 năm 10 tháng

Không giống như dự án khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, dự án khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long bị UBND tỉnh Quảng Ninh huỷ bỏ quy hoạch do chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Hạ Long đã chậm triển khai dự án.  Bên cạnh đó, quy hoạch của dự án cũng không còn phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Hạ Long giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, dự án khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 10/6/2009.

Ngày 31/12/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh với quy mô sử dụng đất là 17,1ha.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Do đó, ngày 7/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố chấm dứt hoạt động đầu tư dự án tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND. Dự án cũng thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hiện, Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh NGÀY 10/6/2009 đã bị huỷ bỏ và các văn bản liên quan tới quá trình lập, thực hiện quy hoạch dự án cũng đã không còn hiệu lực.

(Tổng hợp bởi odt.vn)