Mới đây, tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ đến năm 2040.

Bắc Ninh: Bổ sung 3 xã Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả vào quy hoạch đô thị Phố Mới và phụ cận

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận

Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Quế Võ, đồng thời có bổ sung 3 xã là Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả vào quy hoạch với tổng diện tích quy hoạch 15.511ha.

Trong đó, diện tích khu vực nội thị là 7.150ha, gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã còn khu vực ngoại thị là 8.335ha, gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo dự báo, dân số khu vực đô thị Phố Mới và phụ cận (hiện tại là 195.666 người) có thể lên tới khoảng 225.000 người vào năm 2030, và tăng lên đến 350.000 người vào năm 2040,

Bên cạnh bổ sung 3 xã Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả vào quy hoạch đô thị Phố Mới và phụ cận, quy hoạch còn có thêm Khu công nghiệp Quế Võ, giai đoạn II, quy mô 277ha  và Cụm công nghiệp Cách Bi, quy mô 75ha.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyêt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đô thị Phố Mới và vùng phụ cận có tổng diện tích là 13.145ha, trong đó 4.062ha là diện tích đô thị Phố Mới.

Quy hoạch sẽ phát triển đô thị Phố Mới và phụ cận với các khu chức năng như khu công cộng, hỗn hợp;  trung tâm giáo dục, y tế; khu dân cư tập trung;  khu dự trữ phát triển; khu công viên cây xanh; khu nông nghiệp; khu công nghiệp; khu bảo tồn; khu vực cấp xây dựng.

Quy hoạch xác định việc phát triển đô thị Phố Mới và phụ cận thành trung tâm hành chính – chính trị, văn hoá, giáo dục, kinh tế, thể dục, thể thao với ngành phát triển mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao.

Cũng tại Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh đã công nhận những thành tựu mà đô thị Phố Mới mở rộng đã đạt được trong suốt những năm qua.

Hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại IV năm 2020, và tiến lên thị xã năm 2022, đô thị Phố Mới và phụ cận đã từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường trục thị trấn, đảm bảo việc cung cấp điện nước sinh hoạt, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đầu tư đồng bộ các hệ thống hạ tầng xã hội.

Có thể nói với những thành tựu đã đạt được, đô thị Phố Mới mở rộng, hay còn gọi là đô thị Quế Võ đã trở thành một đô thị công nghiệp – dịch vụ thương mại loai IV, góp phần không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

(Tổng hợp bởi odt.vn)