Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn nhằm đảm bảo các chủ đầu tư có thêm thời gian thực hiện dự án và cung cấp nguồn cung nhà ở cho thị trường. 

Quảng Nam: Một loạt dự án BĐS được gia hạn tiến độ

Các dự án sẽ được gia hạn tiến độ gồm có: Dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn; dự án đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; dự án Phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An, huyện Tiên Phước; dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Đông Phú tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. 

Cụ thể, dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư sẽ được điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 12/2024. 

Ngoài dự án Khu dân cư phố chợ Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn còn 2 dự án được điều chỉnh tiến độ là dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Coco Riverside và Khu đô thị Đại Dương Xanh. Hai dự án này đều của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương. Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Coco Riverside được điều chỉnh đến tháng 12/2025. Dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh được điều chỉnh đến tháng 6/2025.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại thị xã Điện Bàn được điều chỉnh tiến độ đến hết quý IV/2025. 

Dự án Phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An tại huyện Tiên Phước được điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 4/2025. 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch Bắc Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn được điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 12/2025. 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thương mại ẩm thực Giáp Ba tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn được điều chỉnh tiến độ đến hết quý IV/2025.

Dự án đầu tư xây dựng nhà Khu phố chợ Đông Phú tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn được điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 9/2025.

Các dự án được điều chỉnh tiến độ nhằm nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và thực hiện các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan, hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán hoàn thành dự án.