UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận cho chuyển nhượng dự án Khu đô thị Nồi Rang từ Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An.

quang-nam-chuyen-nhuong-du-an-khu-do-thi-noi-rang

Kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của UBND tỉnh Quảng Nam, chậm nhất là 30 ngày, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành xong việc bàn giao dự án theo quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An là bên chuyển nhượng dự án cần chuyển giao hồ sơ liên quan cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng.

Do dự án Khu đô thị Nồi Rang là một phần trong Hợp đồng dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại đầu tư theo hình thức đối tác công tư - Hợp đồng BT, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng xây dựng- chuyển giao (Hợp đồng BT) dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Km0+317.

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần thực hiện nghĩa vụ đống thuế trước bạ đầy đủ và đúng quy định.

Khu đô thị Nồi Rang chậm tiến độ

Dự án Khu đô thị Nồi Rang đã được phê duyệt tại Quyết định 3651/QĐ- UBND ngày 11/10/2017 với quy mô diện tích là 14,41ha. Sau đó, dự án bổ sung 4,93ha tại Quyết định số 716/QĐ-UBDD ngày 08/3/2019.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 299,7ha. Dự án dự kiến thực hiện từ tháng 1/2018. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện dự án Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Thời gian gia hạn là đến hết tháng 12 năm 2021.

Hiện tại, Khu đô thị Nồi Rang đã xây dựng xong phần hạ tầng kỹ thuật trên phần đất đã được giao, hoàn thành 95% diện tích dự án đối với nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đợi 1.

Tên thương mại của Khu đô thị Nồi Rang là Nam Hội An City. Dự án có 420 căn nhà liền kề có diện tích từ 85m2 – 200m2; 30 căn nhà ở thương mại có diện tích 250 – 700m2; 3 toà tháp khu trung tâm thương mại cao 30 tầng; khách sạn nghỉ dưỡng Fivitel Hội An cao 12 tầng với diện tích 2.600m2.

Về phạm vi ranh giới, dự án có phía Bắc giáp hành lang sông Thu Bồn; phía Nam giáp đất dân cư hiện trạng; phía Tây giáp Khu tái định cư Nồi Rang và phía Đông giáp hành lang an toàn cầu Cửa Đại và đường ven biển 129.

(Tổng hợp bởi odt.vn)