Đề án di dời Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên để xây dựng Trung tâm văn hóa, triển lãm tỉnh đã được thảo luận tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Phú Yên và Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Đề án di dời Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên để xây dựng Trung tâm văn hóa, triển lãm tỉnh nhằm góp phần chỉnh trang quy hoạch, kiến trúc đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cho thành phố Tuy Hòa và đáp ứng tiêu chí đô thị loại I trước năm 2025. 

Hội tụ đủ yếu tố cẩn thiết để xây dựng Đề án

Phú Yên: Di dời Học viện Ngân hàng để xây dựng Trung tâm văn hóa

Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Khu đất của Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên có đủ các yếu tố cần thiết để xây dựng dự án trên nhờ có vị trí ở trung tâm đô thị, có cảnh quan kiến trúc gắn kết với không gian đô thị hiện hữu, có thể hình thành chuỗi liên hoàn các công trình nhằm tạo nên bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, ổn định, bền vững.

Đồng thời, Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên với nhiều công trình xuống cấp không còn tương xứng với tổng thể phát triển của toàn khu vực. Đề án di dời Học viện Ngân hàng đến một vị trí mới có thể giúp chỉnh trang các tuyến phố để đạt hiệu quả cao nhất về kiến trúc, tạo ra quỹ đất để xây dựng khối các công trình văn hóa của tỉnh.

(Nguồn tổng hợp)