UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ kêu gọi mời thầu vào 6 dự án sử dụng đất trên địa bàn. Được biết, tổng diện tích đất của 6 dự án này là 550ha và chưa được giải phóng mặt bằng.

Phú Thọ tìm nhà đầu tư cho 6 dự án có tổng diện tích 550ha

Danh mục 6 dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ sẽ là bên mời thầu cho 2 dự án trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Thái An có tổng diện tích 29,8ha tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh (tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 10 tỷ đồng) và Dự án Khu dịch vụ đô thị văn hóa - thể thao và Học viện Golf Ao Châu có tổng diện tích 485ha tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa (tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 100 tỷ đồng).

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ sẽ là bên mời thầu cho 2 dự án, bao gồm: Dự án Điểm dân cư nông thôn mới có tổng diện tích 21,66ha tại khu Trại Mít, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy và Dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa có tổng diện tích 12,1 ha.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ sẽ là bên mời thầu cho 2 dự án, bao gồm: Dự án Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Đoàn Kịch nói (cũ) có tổng diện tích 0,22ha tại phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì và Dự án Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Đoàn Nghệ thuật Chèo (cũ) có tổng diện tích 0,27ha tại phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì. Cả 2 dự án kể trên đều có tổng mức đầu tư mỗi dự án là 5 tỷ đồng.

(Nguồn Tổng hợp)