Mới đây, 3 dự án khu nhà ở nằm tại các xã Đại Đồng, xã Hương Mạc và xã Lạc Vệ, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng.

3 dự án khu nhà ở tại Bắc Ninh được phê duyệt đầu tư

Ảnh minh họa

Bắc Ninh phê duyệt 3 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở

Theo đó, tổng mức đầu tư ước tính phần hạ tầng kĩ thuật của 3 dự án nhà ở kể trên là hơn 180 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và sản xuất Huy Hoàng sẽ làm chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Đại Đồng”. Dự án có tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 64,46 tỷ đồng, thời gian thực hiện hạng mục này là từ năm 2020 – 2021. Đối với hạng mục công trình nhà ở, thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2023.

Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long sẽ làm chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Hương Mạc”. Dự án có tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 63,44 tỷ đồng, thời gian thực hiện hạng mục này là từ năm 2020 – 2021. Đối với hạng mục công trình nhà ở, thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2025.

Cuối cùng, Công ty TNHH Sơn Long Vina sẽ làm chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Lạc Vệ”. Dự án có tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật là 48,085 tỷ đồng, thời gian thực hiện hạng mục này là từ năm 2020 – 2022. Đối với hạng mục công trình nhà ở, thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2025.

(Nguồn Tổng hợp)