Sau một thời gian tổ chức lấy ý kiến, hơn 96% cử tri tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tán thành phương án thành lập thành phố (TP) Phú Quốc. UBND huyện đang nhanh chóng hoàn tất các công việc còn lại để Phú Quốc sớm trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.

Phú Quốc tiến gần thêm một bước tới thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam

Chờ đợi hoàn tất quy trình

Trưa ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, ông Phạm Văn Nghiệp cho biết địa phương đã gửi báo cáo đến UBND tỉnh Kiên Giang về kết quả lấy ý kiến cử tri về “Đề án thành lập TP Phú Quốc và kết quả thành lập các phường thuộc TP Phú Quốc”. Theo đó, huyện Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 62.284/64.263 cử tri trên địa bàn 10 xã/thị trấn, trong đó có 61.870 cử tri đồng ý với đề án thành lập TP Phú Quốc, chiếm tỉ lệ 96,28%. Ngoài ra, cuộc họp còn lấy ý kiến về việc thay đổi các đơn vị hành chính khi lập thành phố như sau:

Đối với việc thành lập phường Dương Đông từ thị trấn Dương Đông thuộc TP Phú Quốc, huyện đã lấy ý kiến của 21.882/22.030 cử tri; trong đó có 21.693 cử tri đồng ý tương đương với tỷ lệ 98,5%.

Với việc sáp nhập hai đơn vị hành chính là xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc cũng lấy ý kiến của 14.885/16.330 cử tri trên địa bàn cả hai địa phương. Kết quả có 14.701 cử tri đồng ý sáp nhập, đạt tỷ lệ 90%. Sau đó, 14.707 cử tri của 2 đơn vị này tiếp tục tán thành việc thành lập phường An Thới, tỷ lệ 90%.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đã nhận được báo cáo và ký gửi công văn bàn giao nhiệm vụ tới UBND huyện, Phú Quốc, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến của cử tri đối với Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các đơn vị thành chính trực thuộc. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về giải thể, thành lập, thay đổi địa giới hành chính lên trang web chính thức của tỉnh. Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát quy trình lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thành phố và các phường thuộc thành phố Phú Quốc.

Trước đó, theo ý kiến của UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đã xem xét thành lập hai phường An Thới, Dương Đông trực thuộc TP Phú Quốc. Đây là hai địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, đáp ứng đủ tiêu chí để xét lên phường, thành lập TP Phú Quốc. Thị trấn Dương Đông có diện tích gần 1.500 ha, quy mô dân số hơn 46.000 người và đáp ứng được 12 tiêu chuẩn để thành lập phường. Ngoài ra, việc thành lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới cũng thỏa mãn đủ 12 tiêu chí lên phường. Sau khi hoàn tất phường An Thới có diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 36.000 người.

(Tổng hợp bởi odt.vn)