UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Quyết định phê duyệt số: 3578 /KH-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

ninh-thuan-14-du-an-khu-do-thi-va-khu-dan-cu-moi-can-tim-chu-dau-tu

Tìm chủ đầu tư cho 14 dự án khu đô thị, khu dân cư mới tại tỉnh Ninh Thuận

Theo đó, 14 dự án tại tỉnh Ninh Thuận cần tìm chủ đầu tư theo phương án đấu thầu gồm: dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.1; Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại - Khu 1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.2; Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc; Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả - Khu 5; Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải; Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà; Dự án Khu đô thị mới Tám Ký; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3); Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý.

Mục tiêu của việc phát triển các dự án khu đô thị mới và khu dân cư mới trên là nhằm tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực, tạo ra tài sản vật chất, gia tăng năng lực sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển đô thị, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định môi trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2021–2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ có khoảng 150 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó gồm 18 dự án nhà ở thương mại, 8 dự án nhà ở xã hội và 127 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở.

Cụ thể, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ có 63 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở và 6 dự án nhà ở thương mại trong giai đoạn 2021- 2025.

Huyện Ninh Phước sẽ xây dựng 6 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở và 2 dự án nhà ở thương mại trong giai đoạn 2021-2025.

Huyện Ninh Hải có 25 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở và 4 dự án nhà ở thương mại. Huyện Thuận Nam có 11 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở và 5 dự án nhà ở thương mại. Có 5 dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án phát triển nhà ở và 2 dự án nhà ở thương mại tại huyện Thuận Bắc. Huyện Ninh Sơn có 10 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở  và 1 dự án nhà ở thương mại. Riêng huyện Bắc Ái, có 7 dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án phát triển nhà ở.

Tổng nguồn vốn thực hiện các dự án nhà ở là khoảng 9.794,69 tỷ đồng, trong đó 101,51 tỷ đồng là lấy từ nguồn vốn Trung ương; 37,76 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách địa phương; 149,73 tỳ đồng là vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội. Các nguồn vốn khác, gồm hộ gia đình, thành phần kinh tế, tổ chức, vay ngân hàng, cá nhân, huy động…  là khoảng 9.505,69 tỷ đồng.