Để tiếp cận dần với giá thị trường và đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai của nhà nước, mới đây bảng giá đất Đăk Lăk giai đoạn 2020-2024 vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk thông qua. Theo ghi nhận nhiều nơi có mức điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với trước đây.

Nhiều nơi tại Đăk Lăk giá đất tăng gấp 3 lần

Có nơi tăng gấp 3 lần

Cụ thể, Bảng giá đất giai đoạn 2020- 2024 mới được ban hành cho thấy mức tăng phổ biến là từ 31% đến 90%. Trong đó đất đô thị ở TP. Buôn Ma Thuột có mức tăng cao nhất, trung bình tăng từ 20% trở lên, tuy nhiên một số đoạn tuyến tăng gần gấp 3  so với bảng giá đất hiện hành. Đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có mức tăng thấp nhất, đa số từ 21% đến hơn 70%.

Việc tăng giá đất giai đoạn 2020-2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk đánh giá là phù hợp, do những vị trí mới được đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh và xu hướng tăng chung của toàn quốc. Hội đồng cũng cho rằng bảng giá mới đảm bảo không cao hơn so với giá đất đã được áp dụng để giải phóng mặt bằng, giá giao đất, cho thuê đất đang áp dụng. Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai của nhà nước, tác động tốt đến việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk, ông Y Biêr Niê cho rằng: “Nghị quyết vừa thông qua về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 đã thực hiện đảm bảo tính hài hòa giữa người dân và Nhà nước làm minh bạch hơn việc quản lý đất đai. Những mặt này về tổng thể không ảnh hưởng gì đến phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo điều kiện minh bạch về môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách về tài chính về đất đai của tổ chức cá nhân sử dụng đất”

 (Tổng hợp bởi odt.vn)