Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới 4.185 tỷ đồng tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh sẽ được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

nghe-an-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-khu-do-thi-gan-4200-ty

Ảnh minh họa.

Khu đô thị gần 4.200 tỷ tại Nghệ An lựa chọn nhà đầu tư

Phương thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị là một giai đoạn, một túi hồ sơ. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện vào quý II/2020 theo hình thức chỉ định thầu.

Dự án khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh có tổng mức đầu tư là 4.185 tỷ đồng, trong đó 131 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí thực hiện dự án là 4.054 tỷ đồng.

Diện tích khu đất xây dựng dự án khu đô thị này là 37,8 ha, trong đó diện tích đất thuộc ranh giới phường Đông Vĩnh là 30,4 ha; diện tích đất thuộc ranh giới phường Cửa Nam là 7,4 ha.

Dự án khu đô thị mới này gồm các khu nhà ở xã hội, khu công trình hỗn hợp, khu nhà ở thấp tầng, nhà văn hóa, khu thể dục thể thao và khu cây xanh..sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở và chỗ ở cho 5.000 - 5.500 người.

Thời gian xây dựng dự án không quá 60 tháng. Tổng thời gian thực hiện toàn bộ dự án không quá 10 năm, kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

(Tổng hợp bởi odt.vn)