UBND tỉnh Yên Bái vừa có Văn bản 1152/UBND-TH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.

yen-bai-de-nghi-duoc-chi-dinh-nha-dau-tu-du-an-khu-du-lich-quoc-gia-ho-thac-ba

Chỉ định nhà đầu tư cho dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà

Theo đó, Yên Bái đề nghị được chỉ định nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà – khu vực trọng tâm phát triển du lịch của Yên Bái.

Trước đó, Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/12/2018. Mục tiêu của quy hoạch là nhằm phát triển khu vực hồ Thác Bà thành một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của tỉnh Yên Bái cũng như vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Việc phát triển du lịch là  một trong các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025, nhằm thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dự án đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Yên Bái tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, đưa khu vực này chính thức trở thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn 2025 - 2030.

(Tổng hợp bởi odt.vn)