Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu nở rộ trong năm 2020. Cụ thể trong tháng 1/2020, tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản là 7.364 tỷ đồng.

ngay-trong-thang-12020-trai-phieu-doanh-nghiep-bat-dong-san-tiep-tuc-tang-manh

Thị trường trái phiếu được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2020

Từ khi quy định siết chặt dòng vốn tín dụng chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2019, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu năm 2019 vào mức 250.000 tỷ đồn, tăng 7% so với năm 2018.

Trong năm 2019, tổng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành là 106.531 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân mua gần 11.000 tỷ đồng, phần còn lại là của các nhà đầu tư tổ chức.

Mặc dù còn tồn tại nhiều rủi ro và bất cập, nhưng thị trường trái phiếu được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2020.

Theo SSI Research, chỉ riêng tháng 1/2020, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành là 7.364 tỷ đồng, chiếm 55% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 1 (13.374 tỷ đồng). Lãi suất phát hành bình quân toàn thị trường là 10,03%/năm và kỳ hạn bình quân là 4,98 năm.

Nhà đầu tư cá nhân mua 2.354 tỷ đồng trái phiếu, trong đó có 255 tỷ đồng trái phiếu của TPB, 240 tỷ trái phiếu của MBS và phần còn lại là của các doanh nghiệp bất động sản.

Với lãi suất hấp dẫn, nhu cầu phát hành cao và kỳ trả lãi ngắn, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục nở rộ trong thời gian tới.

(Nguồn tổng hợp)