Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030.

lang-son-bo-sung-khu-cong-nghiep-gan-600ha-vao-quy-hoach

Lạng Sơn bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng

Cụ thể, tỉnh sẽ bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô diện tích khoảng 599,76ha thuộc xã Hồ Sơn và Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Bên cạnh đó, giảm diện tích khu công nghiệp Đồng Bành tại xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn từ 321,76ha xuống còn 162ha.

Đối với các khu công nghiệp còn lại trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác về vị trí đề xuất điều chỉnh, quy mô diện tích, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn cần đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp, tính khả thi, liên kết và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2021 – 2030.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp trên từng giai đoạn, thu hút các nhà đầu tư và tuân thủ các thủ tục, trình tự và điều kiện.

Việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cần thực hiện đồng bộ với các công trình nhà ở, xã hội và văn hoá thể thao cho người lao động, công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Cung cấp hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh cần có biện pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho những người dân thuộc diện bị thu hồi đất

Trước đó, một số ý kiến phản hồi từ một số cơ quan Trung ương đã đề xuất việc đưa Khu công nghiệp Đồng Bàng và Hồng Phong ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp chung của cả nước, và bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng vào quy hoạch.

Với việc bổ sung Khu công nghiệp Hữu Lũng, Bộ Giao thông và Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xem xét lựa chọn xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng tại các khu vực đồi núi, đất phi nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp.