UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc dừng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đặc khu Bắc Vân Phong, đồng thời điều chỉnh quy hoạch để kêu gọi đầu tư.

khanh-hoa-de-nghi-tam-dung-quy-hoach-dac-khu-bac-van-phong

Khó khăn chồng chất

Thời gian vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện một số thủ tục để triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong như dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch…

Tuy nhiên, quá trình lập quy hoạch gặp nhiều khó khăn do Luật đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội thông qua, dẫn đến chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do việc điều chỉnh quy hoạch chung  xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong chưa được triển khai nên trong 10 tháng đầu năm 2019, Khu kinh té Vân Phong mới chỉ thu hút 2 dự án mới với tổng vốn đăng kí 84,4 tỷ đồng (trong đó có 1 dự án có vốn ĐTNN với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 triệu USD) và 2 dự án đầu tư trong nước vào KCN Suối Dầu với vốn đầu tư 80 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án với tổng vốn tăng thêm 265,7 tỷ đồng.

Một số khu chức năng tại Khu Kinh tế Vân Phong chưa triển khai lập quy hoạch phù hợp.

Điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp thực tế

Cũng trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

Ví dụ, về khu phi thuế quan, theo quy hoạch đã phê duyệt có diện tích khoảng 920ha, còn khoảng 320ha chưa được định hướng quy hoạch. Các cơ sở và trung tâm công nghiệp ngoài khu phi thuế quan như: khu công nghiệp tập trung tại dốc Đá Trắng quy mô khoảng 300ha; khu phát triển công nghiệp Hòn Khói quy mô 250ha; một số phân khu chức năng công nghiệp khác cần được định hướng thành khu công nghiệp, điều chỉnh lại vị trí và quy mô để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra, khu vực Tuần Lễ - Hòn Ngang có diện tích tự nhiên khoảng 1.200ha, trong khi định hướng quy hoạch khu vực này cho các khu dịch vụ - du lịch - đô thị chỉ khoảng 572ha. Phần còn lại được định hướng là cây xanh sinh thái và mặt nước cần điều chỉnh cho phù hợp để khai thác hiệu quả quỹ đất. Các khu đô thị đa chức năng từ nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã khoảng 900ha, trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050ha.

Theo tình hình thực tế, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đặc khu Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua, giải quyết các vấn đề khó khăn đặt ra hiện nay.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng xin phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của tỉnh.

(Nguồn tổng hợp)