Dù đã gia hạn thầu thêm 10 ngày nhưng cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ. Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy thầu và gửi báo cáo xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư tới cơ quan có thẩm quyền.

Hủy thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Xin ý kiến Chính phủ

Chiều ngày 12/10, Bộ Giao thông Vận tải đã phát đi thông báo về việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP của Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (5 dự án thành phần).

Theo đó, đến cuối ngày 12/10/2020, bên mời thầu là các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã dừng việc nhận hồ sơ đấu thầu cho 5 dự án thành phần. Cụ thể, có thêm 1 nhà đầu tư dự thầu đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Riêng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, không có bất kỳ ai dự thầu.

Như vậy, có 4/5 dự án thành phần nhận được hồ sơ dự thầu là các đoạn: Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Diễn Châu - Bãi Vọt và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, bên mời thầu sẽ đánh giá kinh nghiệm, hồ sơ đề xuất kỹ thuật, phương án kỹ thuật. Đơn vị nào đạt điểm kỹ thuật sẽ được đánh giá năng lực tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông sẽ xem xét lựa chọn nhà đầu tư có giá gói thầu thấp nhất và không vượt quá giá trị góp vốn tối đa mà Nhà nước quy định trong hồ sơ mời thầu. Nếu không phát sinh tình huống phức tạp, công tác này được dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

Đối với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị quyết số 52/2017/QH14, Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy thầu, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư.

Cao tốc Bắc Nam được đầu tư lên tới 100.816 tỷ đồng cho 11 dự án thành phần. Trong đó, 6 dự án đầu tư công (chiếm 55.000 tỷ đồng) đã được khởi công, 5 dự án theo hình thức PPP đang lựa chọn nhà đầu tư trong nước.

Trước đó, trong hai ngày 2 và 5/10, Bộ Giao thông Vận tải đã mở thầu lựa chọn nhà đầu tư trong nước của 5 dự án thành phần. Kết quả, dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư tham gia; Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm có 2 nhà đầu tư tham gia. Còn lại 2 dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và quốc lộ 45 - Nghi Sơn không có nhà đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đã gia hạn thời điểm nộp hồ sơ đến 12/10 để thu hút thêm nhà đầu tư.

(Tổng hợp bởi odt.vn)