Văn bản hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch vừa được Bộ TN&MT gửi các sở TN&MT vào ngày 14/2 vừa qua.

Hướng dẫn chính thức cấp

Hợp thức hóa pháp lý condotel

Theo quy định, Nhà nước cho các tổ chức thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ trên cơ sở dự án đầu tư hoặc có đơn xin thuê đất, với thời hạn thuê đất không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt không quá 70 năm.

Căn cứ vào đó, Sở Tài nguyên & Môi trường cần xác định các dự án du lịch nghỉ dưỡng sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ. Trường hợp đặt biệt, đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.

Các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/12017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Bộ TN&MT đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Rà soát để xác định các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cần bổ sung nhiều vấn đề

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), ông Lê Hoàng Châu hoan nghênh Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng đã ban hành các Văn bản hướng dẫn giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu condotel cho các khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông các Văn bản nêu trên của Bộ chỉ mới đề cập đến loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, chưa bao gồm loại hình nhà phố du lịch. Trên thực tế còn có loại hình cũng được bán cho khách hàng là nhà phố du lịch, hoặc còn gọi là boutique du lịch, hoặc shoptel trong các khu du lịch nghỉ dưỡng. 

Ông Châu cho biết “Theo văn bản quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng chỉ mới quy định loại hình condotel là căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, trong lúc condotel tại các khu du lịch nghỉ dưỡng thường được xây dựng thành một tòa nhà cao tầng riêng biệt. Đối với condotel khi chủ đầu tư bán cho khách hàng thì cần phải được xác định diện tích thuộc sở hữu riêng, diện tích thuộc sở hữu chung, có thể áp dụng tương tự như cách tính sở hữu riêng theo pháp luật về nhà ở đã quy định, vì văn bản quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng chỉ quy định cách tính diện tích sử dụng condotel theo kích thước thông thủy”

Việc hướng dẫn cấp “sổ đỏ” cho nhà phố du lịch hoàn toàn phù hợp với các căn cứ pháp luật đã được Bộ Tài nguyên Môi trường viện dẫn tại Văn bản 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020. Trên cơ sở đó, HoREA đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường bổ sung Văn bản để hướng dẫn cấp “sổ đỏ” cho nhà phố du lịch trong khu du lịch nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng quy định cách tính phần diện tích condotel thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở hữu chung, tương tự như cách tính đối với căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở, để làm cơ sở cấp “sổ đỏ” cho người mua. Và đã hoàn thiện quy chuẩn xây dựng nhà chung cư, xác định khái niệm căn hộ du lịch, thay thế khái niệm căn hộ lưu trú và giải thích khái niệm căn hộ du lịch là căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, hoặc tòa nhà độc lập phục vụ mục đích cho thuê lưu trú.

(Nguồn tổng hợp)