Hợp đồng thuê kiot là gì? Những lưu ý khi soạn thảo loại hợp đồng này như thế nào? Quy định liên quan? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu thông tin về hợp đồng thuê kiot qua bài viết dưới đây. 

1.1. Hợp đồng thuê kiot là gì?

Hợp đồng thuê kiot là gì

Hợp đồng thuê kiot là một trong những hợp đồng cho thuê tài sản thông dụng được quy định và điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự. Hợp đồng cho thuê kiot được làm ra bởi thoả thuận giữa bên thuê và bên cho thuê ki ốt. Theo đó, bên cho thuê ki ốt sẽ giao tài sản cho bên thuê để sử dụng cho một thời gian. Bên thuê sẽ phải trả số tiền hàng tháng cho bên cho thuê vào thời hạn cụ thể được quy định trong hợp đồng. 

Trên thực tế, hợp đồng cho thuê ki ốt cho nhiều loại như hợp đồng cho thuê ki ốt bán hàng, hợp đồng cho thuê ki ốt chợ, hợp đồng cho thuê ki ốt kinh doanh. 

2. Tải mẫu hợp đồng cho thuê ki ốt chuẩn nhất 

Việc soạn thảo hợp đồng thuê kiot chuẩn và đúng quy định là hết sức quan trọng để đảm bảo tính pháp lý. Mẫu hợp đồng này là cơ sở để hình thành giao dịch dân sự, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia khi có tranh chấp hay bất cứ vấn đề gì xảy ra. 

Hiện nay, việc soạn thảo hợp đồng chuẩn đã trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể tải mẫu hợp đồng thuê kiot tham khảo tại đây. Sau khi tải mẫu hợp đồng về, bạn chỉ cần điền thông tin theo mẫu có sẵn là được. 

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cho thuê ki ốt 

Khi soạn thảo hợp đồng thuê kiot, bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

 • Ghi rõ thông tin của bên A (bên cho thuê) và bên B (bên thuê) bao gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân. Nếu là công ty thì phải có mã số thuế. Trường hợp thay đổi thông tin thì phải có một bản phụ lục đính kèm.
 • Địa chỉ của tài sản cho thuê. 
 • Thời gian cho thuê tính theo tháng hoặc năm, ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng. 
 • Tổng giá tiền cho thuê, phương thức và thời hạn thanh toán. 
 • Trong hợp đồng cần ghi rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên. Đồng thời, có phương án giải quyết trong trường hợp xảy ra tranh chấp. 

Ngoài ra, trong trường hợp cho thuê dài hạn thì trong hợp đồng cần ghi rõ các điều khoản quy định tăng, giảm giá thuê như thời gian tăng, tăng bao nhiêu phần trăm, giảm giá thuê khi nào để đảm bảo quyền lợi của hai bên. 

4. Quy định về hợp đồng cho thuê ki ốt 

quy định về hợp đồng cho thuê ki ốt

4.1. Nội dụng của hợp đồng

Theo Bộ luật dân sự 2015, hợp động thuê kiot cần bao gồm đầy đủ các nội dụng sau:

 • Đối tượng
 • Số lượng
 • Chất lượng 
 • Giá thuê 
 • Phương thức thanh toán
 • Thời hạn thuê 
 • Địa điểm thuê
 • Phương thức thực hiện hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên
 • Trách nhiệm nếu vi pham hợp đồng
 • Phương án giải quyết khi xảy ra tranh chấp 

4.2. Hình thức hợp đồng

Tuy pháp luật không có quy định cụ thể về hình thức hợp đồng thuê kiot, nhưng để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý và đủ cơ sở để giải quyết tranh chấp, hợp đồng cho thuê cần lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên. Ngoài ra, hợp đồng cần phải được công chứng, chứng thực. 

4.3. Đối tượng của hợp đồng cho thuê ki ốt

Đối tượng của hợp đồng cho thuê ki ốt là một tài sản đặc định, không tiêu hao, có đặc điểm riêng và được đánh số. Khi hết thời hạn cho thuê, tài sản này sẽ phải trả lại cho bên cho thuê. 

Theo quy định của pháp luật, đối tượng của hợp đồng cho thuê ki ốt cần phải thoả mãn những điều kiện sau để giao dịch dân sự có hiệu lực:

 • Là tài sản được phép giao dịch
 • Được xác định cụ thể
 • Không bị tranh chấp về quyền sở hữu
 • Không bị kê biên để thi hành án 
 • Không phải là tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự