Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Hãy cùng bất động sản ODT sẽ giải đáp vấn đề này theo quy định của pháp luật hiện hành. 

1. Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm là gì

Khái niệm đất trồng cây lâu năm được quy định cụ thể trong Luật Đất đai năm 2013 tại Khoản 1 Điều 10. Theo đó, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp và là loại đất được sử dụng để trồng các loại cây được trồng một lần nhưng sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm. Đất trồng cây lâu năm gồm những loại đất sau đây:

  • Cây công nghiệp lâu năm: Cây lâu năm cho sản phẩm dùng làm nguyên liệu để sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng được như cây cao su, cà phê, ca cao, điều, chè, dừa, hồ tiêu...
  • Cây ăn quả lâu năm: Cây lâu năm cho ra các loại quả để ăn tươi hoặc dùng làm chế biến như cam, bưởi, mận, chôm chôm, mơ, nhãn, măng cụt, vải, sầu riêng, xoài...
  • Cây dược liệu lâu năm: Cây lâu năm cho ra sản phẩm làm dược liệu như quế, hồi, long não, đỗ trọng, sâm... 
  • Các loại cây lâu năm khác: Cây bóng mát, cây lâu năm lấy gỗ và hỗn hợp các loại cây hàng năm và lâu năm.

2. Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không?

Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không

Đất trồng cây lâu năm có thể chuyển nhượng, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 190 Luật Đất đai năm 2013 và điều kiện chuyển đổi đối với đất nông nghiệp. 

Cụ thể, theo Điều 190 Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp "Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ".

3. Thủ tục chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm 

Thủ tục chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm sẽ được thực hiện như sau:

  • Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ gồm hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất. 
  • Nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trong trường hợp đất ở nông thôn thì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần nộp tại UBND xã, phường, sở tại nơi có đất, sau đó chuyển tới văn phòng đăng ký sử dụng đất. 
  • Trong vòng 15 ngày, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thẩm tra hồ sơ và gửi tới các cơ quan quản lý đất tại UBND cấp có thẩm quyền. 
  • Các bên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
  • Sau khi thủ tục hoàn tất, các bên tham gia chuyển nhượng sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi nộp hồ sơ trong thời hạn không quá 5 ngày. 

Lưu ý, hợp đồng chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm phải được chứng nhận tại các văn phòng, tổ chức công cộng. Nếu là hộ gia đình, cá nhân thì việc chứng thực hồ sơ được thực hiện tại UBND xã phường sở tại nơi có đất hoặc tại văn phòng công chứng.