Mới đây, 6 dự án nhà ở xã hội đã được Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm có 4 dự án nhà ở cho người nghèo ở đô thị và 2 dự án cho công nhân tại các khu công nghiệp. 

Hà Nam: Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án về nhà ở xã hội

Cụ thể, 2 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn gồm: dự án Khu nhà ở xã hội do Công ty Arita làm chủ đầu tư đang thi công xây dựng và dự án Khu dịch vụ nhà công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành 4 khối nhà cao 7 tầng. 

4 dự án nhà ở xã hội cho người nghèo ở khu vực đô thị gồm: Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên do Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị HUD làm chủ đầu tư đang triển khai thi công xây dựng; dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh do liên danh Công ty Cổ phần doanh nghiệp Hà Nam và Công ty TNHH Thi Sơn làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành; dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng do liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư đang trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

6 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị và người lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn. 

Theo khảo sát từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, trong giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu nhà ở cho người nghèo tại đô thị là 1.020.000m2 sàn và nhu cầu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là 752.200m2. 

Trong thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã và đang nỗ lực triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh Hà Nam dành tới 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. 

Tỉnh cũng triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ vốn tín dụng chính sách để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025; bảo đảm nguồn lực tín dụng ưu đãi hỗ trợ các đối tượng có khó khăn về nhà ở, nhất là hỗ trợ đối tượng công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp vay vốn để mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Được biết, ngoài 6 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận đầu tư, một số dự án nhà ở xã hội khác tại Hà Nam cũng đang trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị thủ tục để thu hút đầu tư như dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu thương mại và nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên.