UBND tỉnh Hà Giang vừa gửi bộ Giao thông Vận tải dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ha-giang-xay-san-bay-luong-dung-nham-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-tai-tinh

Quy hoạch sân bay lưỡng dụng tại Hà Giang

Theo đó, tỉnh Hà Giang đề nghị quy hoạch cảng hàng không Hà Giang vào hệ thống cảng hàng không quốc tế thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050. Sân bay Hà Giang sẽ được quy hoạch tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang theo tiêu chuẩn cảng hàng không quân sự cấp II và cấp 4C theo tiêu chuẩn hàng không dân dụng.

Sân bay Hà Giang sẽ có diện tích quy hoạch khoảng 388ha, trong đó 70ha là phần diện tích dùng cho mục đích quân sự. Cảng hàng không Hà Giang có thể đón được tàu bay A320 hoặc tương đương, công suất 2 – 3 triệu hành khách/năm. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 – 5.000 tỷ đồng.

Được biết, việc đầu tư xây dựng một cảng hàng không trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một bước đột phá về cơ sở hạ tầng, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện quy hoạch dự án, tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành xác định mốc giới, công bố quy hoạch và quản lý ranh giới, quy hoạch sau khi được Thủ tướng phê duyệt.

Trước đó, theo  Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất đến năm 2030, cả nước sẽ có 26 cảng hàng không, gồm 12 cảng hàng không nội địa và 14 cảng hàng không quốc tế.

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 30 cảng hàng không, trong đó gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 15 cảng hàng không nội địa. Riêng Cảng hàng không thứ 2 cho Vùng Thủ đô sẽ được nghiên cứu vị trí khi có nhu cầu, dự kiến quy hoạch vào năm 2040.

Trong danh sách 4 cảng hàng không quốc tế được bổ sung trong giai đoạn 2030 (Lai Châu, Nà Sản, Cao Bằng và Cảng hàng không thứ 2 cho Vùng Thủ đô) không có tên cảng hàng không Hà Giang.