Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM đã có buổi làm việc với huyện Bình Chánh về những vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

go-vuong-quy-hoach-su-dung-dat-tai-huyen-binh-chanh-tphcm

Quy hoạch sử dụng đất ở Bình Chánh có nhiều vướng mắc

Cụ thể, trong buổi làm việc ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kiến nghị UBND TP.HCM và các sở hàng loạt vấn đề nhằm gỡ vướng về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kiến nghị UBND TP và các sở xem xét, chấp thuận cho UBND huyện Bình Chánh tiếp tục áp dụng các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, đồ án nông thôn mới của các xã.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được TP phê duyệt làm cơ sở giải quyết hồ sơ hành chính (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu), chuyển mục đích đất, tách thửa, cấp giấy phép xây dựng…) quản lý đô thị trên địa bàn huyện.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP có trách nhiệm xem xét về việc lập bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, huyện Bình Chánh và trình UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch đối với 34  điểm dân cư nông thôn. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

Cũng tại buổi làm việc ngày 14/9, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP, các sở ngành liên quan xem xét để giải quyết về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở cho người dân trong khu vực quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp khi chưa có dự án đầu tư, chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, các sở, ngành được giao nhiệm vụ hướng dẫn việc tách thửa tại các khu vực được quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp khi chưa có dự án đầu tư, chưa có quyết định chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, huyện hướng dẫn việc cấp phép xây dựng đối với trường hợp thuộc quy hoạch đất dân cư nông thôn xây dựng mới phù hợp với quy hoạch nông thôn mới được duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch chung, đồng thời hướng dẫn tiêu chí thu hồi, huỷ bỏ chủ trương đầu tư với các dự án và thu hồi các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các dự án chậm triển khai. Ngoài ra, điều chỉnh một số khu chức năng trong đồ án quy hoạch chung huyện Bình Chánh và chỉ tiêu dân số trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn huyện.

(Tổng hợp bởi odt.vn)