UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sơn Tiên thuộc khu du lịch và đô thị Sơn Tiên tại xã An Hoà, TP. Biên Hoà.

dong-nai-khu-du-lich-son-tien-dieu-chinh-quy-hoach-cac-phan-khu

Điều chỉnh Khu du lịch Sơn Tiên

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sơn Tiên như sau:

Điều chỉnh ranh giới khu A theo hướng gộp khu A – khu thương mại, dịch vụ, giải trí, nghỉ dưỡng với diện tích khoảng 27,6ha với khu E – khu thế giới nước khoảng 11,5ha thành một khu ký hiệu là khu A – khu thương mại, dịch vụ, giải trí, nghỉ dưỡng và thế giới nước với diện tích khoảng 39,1ha.

Nắn chỉnh lại ranh giới khu B – khu trung tâm giải trí với diện tích khoảng 26,3ha và khu C1 – công viên chim và bò sát, công viên rừng, dịch vụ với diện tích khoảng 12,2ha, không thay đổi diện tích của khu C1 và khu B.

Gộp các khân khu B1, B2, B3 thuộc khu B thành phân khu B1 và B2 trên cơ sở không thay đổi diện tích khu B.

Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất cũng bị thay đổi, trong đó tổng diện tích đất quy hoạch sau điều chỉnh là 177ha, gồm có 83ha đất chức năng công trình giải trí và thương mại dịch vụ; 51,4ha đất cây xanh mặt nước; 42,1ha đất giao thông; và 9.000m2 đất hạ tầng kỹ thuật.

Về các phân khu dự án, khu A với tầng cao 1 – 5 tầng, mật độ xây dựng 30% bao gồm 28,2ha phân khu A1 với chức năng công trình giải trí – thương mại, dịch vụ và thế giới nước; hơn 10ha phân khu A 2 với chức năng khu thương mại – dịch vụ giải trí.

Khu B với tầng cao 1 – 5 tầng, mật độ xây dựng 30% gồm có 22ha phân khu B1 với chức năng giải trí ngoài trời, dịch vụ và 4,3ha phân khu B2 với chức năng dịch vụ giải trí trong nhà, trò chơi mạo hiểm.

Ngoài ra, khu C là khu sinh thái học có diện tích 17,2ha, mật độ xây dựng 25%, tầng cao 1 -5 tần; khu D là khu văn hoá lịch sử và dịch vụ có diện tích 39,3ha, mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1 – 5 tầng; khu H là khu dịch vụ nghỉ dưỡng có diện tích 32,3ha, mật độ xây dựng 35%, tầng cao 1 – 3 tầng…

Được biết, trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sơn Tiên vào tháng 12/2017.

Dự án do Công ty Cổ phần Thành phố Du lịch sinh thái Sơn Tiên làm chủ đầu tư có diện tích khu đất lập quy hoạch là hơn 177ha. Dự án thuộc khu du lịch và đô thị Sơn Tiên.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Khu du lịch Sơn Tiên sẽ trở thành khu du lịch có chức năng khu công viên theo chủ đề, công viên văn hoá, thế giới nước, công viên thể thao mạo hiể, khu thương mại, ẩm thực, hội nghị, chợ nổi, khách sạn