Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận về tình hình triển khai công tác xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP- Đồ án quy hoạch TP Thủ Đức trong tương lai.

de-an-quy-hoach-tp-thu-duc-can-hoan-chinh-trong-thang-8

Hoàn chỉnh Đề án quy hoạch TP Thủ Đức trong tháng 8/2020

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM,  Đề án quy hoạch TP Thủ Đức cần phải hoàn chỉnh trong tháng 8 để trình Ban chỉ đạo Xây dựng khu đô thị thông qua.

Để có thể hoàn chỉnh dự án, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP có trách nhiệm phối hợp đơn vị tư vấn, hoàn chỉnh dự thảo của đề án hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông dựa trên ý kiến đóng góp của các sở, ngành.

Đề án quy hoạch TP Thủ Đức phải nghiên cứu tổng thể trên tất cả lĩnh vực bao gồm kinh tế, xã hội, hạ tầng dịch vụ, nguồn lực và phương án thực hiện. Chi phí nghiên cứu của dự án là 100.000 USD, từ nguồn vốn xã hội hoá.

Dự kiến, Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ hoàn chỉnh quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch đầu tư, và xây dựng cho khu đô thị trong tháng 10.

Trước đó, Phó thủ tướng thường trực đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Việc thành lập TP.Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9, và Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Để có thể xây dựng đề án, thành phố đề nghị tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng TP Thủ Đức (có thể thực hiện qua hình thức họp trực tuyến).

Được biết, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa VIII tháng 9/2013 đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TP với 4 đô thị vệ tinh, trong đó có TP phía Đông. Tuy nhiên dự án đã không được thông qua.

Sau đó, đến đầu năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao trên cơ sở sáp nhập 3 quận phía Đông để hình thành một hệ sinh thái, đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo.

(Tổng hợp bởi odt.vn)