Phương án di dời, giải tỏa các hộ dân đang ở tại các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

Hai phương án di dời dân

Cụ thể, các hộ dân đang ở tại các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê sẽ được chọn một trong hai phương án di dời.

da-nang-da-co-quyet-dinh-di-doi-dan-tai-huyen-hai-chau-thanh-khe

Quận Hải Châu có nhiều khu nhà tập thể bị xuống cấp nghiêm trọng.

  • Phương án 1: Nhà nước bố trí cho thuê một căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố với diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích bị thu hồi. Hộ dân được nhận hỗ trợ phần nhà, vật kiến trúc tự xây dựng thêm ngoài diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, hỗ trợ di chuyển và các hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định.
  • Phương án 2: Nhà nước hỗ trợ bằng tiền để hộ dân tự lo chỗ ở mới với mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê, nhận hỗ trợ phần nhà, vật kiến trúc xây dựng thêm ngoài diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước và hỗ trợ di chuyển và các hỗ trợ khác theo quy định.

UBND quận Hải Châu, Thanh Khê được giao nhiệm vụ tổ chức vận động, tuyên truyền cho các hộ dân trong các khu tập thể di dời, giải tỏa, thông báo chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể. Thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, xác định giá trị hỗ trợ di dời giải tỏa và phê duyệt giá trị hỗ trợ cho từng hộ tại các khu tập thể xuống cấp. Đối với trường hợp không thuộc quy định, cần phải kịp thời báo cáo để UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND quận phối hợp với Trung tâm quản lý và khai thác nhà tổ chức bố trí tìm căn hộ chung cư cho thuê đối với từng hộ và tổng hợp trình UBND thành phố. Đối với những trường hợp không chấp hành bàn giao nhà, cần tổ chức cưỡng chế hành chính.

Cung cấp giấy tờ pháp lý liên quan đến các hộ đang thuê, thanh lý hợp đồng thuê nhà sau khi có quyết định thu hồi của UBND thành phố.

(Nguồn tổng hợp)