UBND thành phố Cần Thơ sẽ lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh diện tích 900ha và Khu công nghiệp Ô Môn diện tích 500ha.

can-tho-moi-goi-dau-tu-khu-cong-nghiep-o-mon-va-khu-cong-nghiep-vinh-thanh

Mời gọi đầu tư 2 khu công nghiệp tại Cần Thơ

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thờ, Văn phòng UBND TP. Cần Thơ vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về việc thực hiện trình tự thủ tục thành lập và mời gọi đầu tư dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và Khu công nghiệp Ô Môn.

Theo đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có trách nhiệm lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh diện tích 900ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh và dự án Khu công nghiệp Ô Môn diện tích 500ha tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch và mởi gọi đầu tư dự án cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật vị trí cụ thể và tích hợp quy hoạch điều chỉnh đối với hai khu công nghiệp trên vào quy hoạch chung của thành phố, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và Khu công nghiệp Ô Môn vào kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hỗ trợ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cập nhật và cân đối, phân phối tỷ lệ chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch ngành.

Trước đó, tại văn bản số 156/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thành phố bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Ô Môn và Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Được biết, thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong việc phát triển công nghiệp. Tính đến tháng 8/2020, thành phố có 9 khu công nghiệp tập trung với 249 dự án còn hiệu lực.

Trong Đề án tái cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp TP. Cần Thơ theo hướng hiện đại, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước và mang tầm khu vực. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt ra chỉ tiêu tỷ trọng của ngành công nghiệp chiếm khoảng 28-29% trong cơ cấu kinh tế của thành phố.