Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của 5 quận: Quận Cái Răng, quận Thốt Nốt, quận Ô Môn, quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ.

can-tho-can-som-hoan-thanh-do-an-quy-hoach-phan-khu-5-quan

Sớm hoàn thành đồ án quy hoạch các quận tại Cần Thơ

Đối với đề nghị của HĐND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố cho biết hiện sở đang khẩn trương hoàn thiện nội dung các đồ án quy hoạch phân khu để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, đảm bảo nội dung đạt chất lượng, khả thi trong quá trình triển khai.

Cụ thể, đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng đã thông qua Hội đồng thẩm định QH xây dựng thành phố và đã trình UBND thành phố phê duyệt tại Tờ trình số 1464/TTr-SXD ngày 21-5-2020.

Đồ án quy hoạch phân khu quận Thốt Nốt đã thông qua Hội đồng thẩm định QH xây dựng thành phố và đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt.

Đồ án quy hoạch phân khu quận Ô Môn đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Sở Xây dựng đã lồng ghép phương án quy hoạch phân khu quận Ô Môn vào nội dung rà soát điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cần Thơ.

Đồ án quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ đã báo cáo UBND thành phố vào ngày 10/6/2020, và hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến đóng góp để thông qua Ban Thường vụ Thành uỷ.

Quy hoạch phân khu các quận trên cần đảm bảo các quận Ô Môn vào nội dung rà soát điều chỉnh. Đồng thời, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức không gian, cụ thể như phát huy và làm nổi bất giá trị cảnh quan sông nước văn hoá, lịch sử; sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm; kế thừa và khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi liền kề về mặt không gian…

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, phối hợp với sở, ngành và địa phương để tính toán đảm bảo theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, bố trí quỹ đất cho các công trình công cộng, và phục vụ nhu cầu phát triển chung của thành phố. Sau khi quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng sẽ triển khai các bước tiếp theo như tổ chức công bố công khai đồ án, cắm mốc xanh…

(Tổng hợp bởi odt.vn)