UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định cho Công ty TNHH Madison Lan điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ba-ria-vung-tau-thay-ten-chu-dau-tu-va-gia-han-du-an-khu-du-lich-nghi-duong-madison-ho-tram

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm

Theo đó, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được điều chỉnh tên Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn thành Công ty TNHH Madison Land và điều chỉnh thời gian đưa vào hoạt động là tháng 06/2022.

Được biết, tháng 3/2018, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hà Tràm.  Theo đó, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm có quy mô diện tích 06ha và tổng vốn đầu tư khoảng 288,1 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khác. Về hạng mục các công trình, dự án sẽ gồm các khu khách sạn, khu vui chơi giải trí và khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Dự án khởi công vào tháng 10/2020 và dự kiến đi vào hoạt động kinh doanh vào tháng 6/2022.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh giao nhà đầu tư tập trung nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ; phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo phải hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh vào tháng 6/2022; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và báo cáo tiến độ triển khai xây dựng và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong trường hợp nhà đầu tư thay đổi quy mô dự án thì cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu dự án bị chậm tiến độ so với cam kết thì sẽ bị dừng hoạt động theo quy định và tiền ký quỹ sẽ bị thu vào ngân sách tỉnh, bên cạnh đó Nhà đầu tư không được bồi thường về mọi chi phí đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Dự án không được triển khai đúng cam kết và không đi vào hoạt động kinh doanh vào năm 2022 thì UBND tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án.

(Tổng hợp bởi odt.vn)