UBND TP. Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng xin điều chỉnh, chuyển nhượng một phần 6 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Được biết, các dự án này đều có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài với quy mô từ vài trăm triệu USD đến hàng tỷ USD.

6 dự án triệu đô tại Hà Nội xin điều chỉnh, chuyển nhượng một phần

Danh sách 6 dự án xin điều chỉnh, chuyển nhượng một phần

Đầu tiên là Dự án Khu đô thị thành phố thông minh ở Đông Anh có quy mô đầu tư xây dựng 272 ha với tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD và được giới thiệu là Khu đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Được biết. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (doanh nghiệp được thành lập từ vốn góp của Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản) làm chủ đầu tư.

Thứ hai là dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây. Dự án này được UBND TP. Hà Nội cấp phép cho Công ty TNHH Phát triển THT lầm chủ đầu tư từ năm 2008. Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 207 ha và tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 314 triệu USD. Cho đến nay, THT muốn chuyển nhượng 3 dự án thành phần trong khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây cho nhà đầu tư khác.

Thứ ba là dự án Công viên Yên Sở. Nhà đầu tư Gamuda Land của dự án này đề xuất chuyển nhượng 1 dự án thành phần trong khu đô thị C2 công viên Yên Sở.

Thứ tư là dự án thành phần trong khu đô thị Nam Thăng Long. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đề xuất được chuyển nhượng 3 dự án thành phần nằm trong dự án này.

Thứ năm, Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội đề nghị điều chỉnh quy mô, thời gian hoạt động của dự án Lotte Mall Hà Nội.

Thứ sáu, dự án Thành phố công nghệ xanh được Chủ đầu tư là Tập đoàn Blemheim đề nghị được điều chỉnh dự án do chưa giải phóng xong mặt bằng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhận thấy rằng những vấn đề trên đều là cấp thiết, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc giao thẩm quyền cho UBND TP. Hà Nội thực hiện điều chỉnh đối với các dự án đầu tư có quy mô vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng phù hợp với quy hoạch.

Đối với dự án Khu đô thị thông minh ở Đông Anh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chưa xem xét việc điều chỉnh dự án do UBND TP. Hà Nội đang cân nhắc việc điều chỉnh quy hoạch.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây đã được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và chuyển nhượng 3 dự án thành phần.

Về dự án Công viên Yên Sở và dự án khu đô thị C2 - công viên Yên Sở, Văn phòng Chỉnh phủ giao UBND TP. Hà Nội căn cứ theo quy hoạch đã được điều chỉnh và cơ sở tách dự án để điều chỉnh.

Đối với dự án Thành phố công nghệ xanh, đề xuất giao UBND TP. Hà Nội điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Với dự án Lotte Mall Hà Nội, đồng ý việc điều chỉnh thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được bàn giao đất, giữ nguyên điều kiện chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước khi hết thời hạn hoạt động của dự án.

Với dự án thành phần của dự án khu đô thị Nam Thăng Long, giao UBND TP. Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư dự án và chuyển nhượng 3 dự án thành phần, bảo đảm kế thừa điều khoản về chuyển giao không bồi hoàn.

(Tổng hợp bởi odt.vn)