Để xây dựng hai tuyến đường kết nối giao thông cho cảng hàng không quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đông Nai đang tính toán để bố trí tái định cư cho khoảng 300 họ dân có đất thuộc diện bị thu hồi.

300 hộ dân cần bố trí tái định cư để xây dựng đường kết nối giao thông cho sân bay Long Thành

Thu hồi diện tích đất 5 ha của hơn 300 hộ dân

Theo chia sẻ của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích thu hồi để xây dựng 2 tuyến đường kết nối giao thông cho cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành là 5 ha và tổng số hộ dân bị thu hồi đất là khoảng 300 hộ.

Về việc bố trí tái định cư của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án sân bay Long Thành, theo kế hoạch ban đầu, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 2 khu tái định cư, bao gồm: khu tái định Bình Sơn và khu tái định Lộc An – Bình Sơn để bố trí giao cho gần 5.000 hộ dân có đất bị thu hồi.

Tuy nhiên, dựa trên nguyện vọng của phần lớn các hộ dân bị thu hồi đất, UBND tỉnh Đồng Nai đang xem xét, cân nhắc phương án không xây dựng khu tái định cư Bình Sơn nữa. Thay vào đó, sẽ bố trí tái định cư cho toàn bộ các hộ dân trong vùng dự án sân bay Long Thành vào ở tại khu tái định Lộc An – Bình Sơn.

Để thuận tiện cho việc bố trí các hộ dân trước đây đã đăng kí ở tại khu tái định Bình Sơn về khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, UBND tỉnh đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch 3 khu nhà cao tầng tại khu tái định cư này thành các khu đất tái định cư riêng.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – ông Nguyễn Ngọc Hưng cho biết, như vậy, bên cạnh việc bố trí tái định cư cho gần 5.000 hộ dân theo kế hoạch trước đó, 300 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để phục vụ cho việc xây dựng 2 tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành cũng đang được UBND tỉnh Đồng Nai tính toán, lên phương án bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hưng chia sẻ: "theo thống kê sơ bộ, có khoảng 300 hộ dân cần được bố trí TĐC khi thu hồi đất xây dựng hai tuyến đường kết nối sân bay. Tuy nhiên, số hộ dân cần bố trí TĐC trên thực tế khoảng 400 hộ do nhiều hộ hiện nay có gia đình con cái sống chung".

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Hưng cũng bày tỏ những quan ngại về việc liệu khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có còn đủ quỹ đất để bố trí thêm cho 300 hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng 2 tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành hay không. Chính vì vậy, bên cạnh việc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tính toán kĩ càng, phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cân nhắc thấu đáo.

Trong trường hợp khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn không còn đủ quỹ đất cho 300 hộ dân này, UBND tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện các thủ tục để tiến hành triển khai xây dựng khu tái định cơ Bình Sơn theo đúng kế hoạch đã đề ra ban đầu để bố trí tái định cư cho người dân.

 (Tổng hợp bởi odt.vn)