UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận (đô thị Yên Phong), huyện Yên Phong đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

bac-ninh-phe-duyet-nhiem-vu-dieu-chinh-quy-hoach-chung-do-thi-yen-phong

Bắc Ninh mở rộng đô thị Yên Phong

Theo nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung, đô thị Yên Phong sẽ được mở rộng lên 3.5 lần, với diện tích tăng từ 2.717ha lên 9.694ha, điều chỉnh phạm vi lập quy hoạch từ thị trấn Chờ và phụ cận (bao gồm thị trấn Chờ và các xã Yên Phụ, Trung Nghĩa, Đông Tiến) lên toàn bộ ranh giới địa chính của huyện Yên Phong.

Phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ huyện Yên Phong và khu vực giáp ranh để kết nối về không gian và hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực trong và ngoài tỉnh.

Bắc Ninh mở rộng đô thị Yên Phong nhằm xây dựng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trước năm 2025. Về tính chất, đô thị Yên Phong sẽ là khu vực  phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ; trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và công nghiệp phụ trợ; trung tâm phát triển thương mại dịch vụ phục vụ cho công nghiệp, là trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa của tỉnh.

Thời gian thực hiện quy hoạch không quá 12 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt.

(Tổng hợp bởi odt.vn)