Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Hội nghị Tỉnh ủy khóa XV vừa họp phiên bất thường, sau khi xem xét, thảo luận đề án, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về việc thông qua Đề án Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

de-an-xay-dung-tp-thua-thien-hue-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong

Thông qua đề án thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương

Theo đó, Đề án Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thống nhất đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng phê duyệt đề án nói trên. Đồng thời, tại phiên họp bất thường, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét khả năng cho phép thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021; cho phép mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế; phê duyệt các cơ chế chính sách đặc thù cho Thừa Thiên - Huế theo thẩm quyền.

Nghị quyết số 16-NQ/TU cũng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án; trình các tổ chức có thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và giám sát thực hiện đề án theo thẩm quyền.

(Tổng hợp bởi odt.vn)