UBND TP HCM vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng liên quan đến việc đề án phân loại đô thị và Chương trình phát triển đô thị phục vụ Đề  án thành lập Thành phố trực thuộc TP HCM.

xin-y-kien-ve-de-an-thanh-lap-thanh-pho-truc-thuoc-tphcm

Nhập ba quận phía đông thành Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở sát nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức,  mục tiêu của Đề án thành lập thành phố phía Đông là nhằm hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM.

Sau khi thành lập, thành phố phía Đông sẽ có diện tích tự nhiên là 211,57 km2 và quy mô dân số khoảng 1.169.974 người.

Việc sáp nhập 3 quận là chưa có tiền lệ và TP.HCM là thành phố đầu tiên có thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND Thành phố đã xin ý kiến và nhận được phúc đáp của Bộ Nội vụ tại Công văn số 980/BNV-CQĐP ngày 26/2/2020.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và cho ý kiến về đề án phân loại và Chương trình phát triển đô thị và việc TP.HCM sáp nhập 3 quận, gồm Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét và chấp thuận cho xây dựng thành phố phía Đông với việc “không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp”.

(Nguồn tổng hợp)