Trong kỳ họp thông qua 20 nghị quyết ngày 27/3, UĐND tỉnh Phú Yến thông qua nghị quyết về đề án xây dựng tập trung trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh Phú Yên.

phu-yen-lap-de-an-xay-dung-khu-co-quan-nha-nuoc-tap-trung-13ha

Sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính cấp tỉnh

Theo UBND tỉnh Phú Yên, trụ sở các cơ quan hành chính cấp tỉnh hiện nay không còn phù hợp với không gian, kiến trúc, cảnh quan theo định hướng phát triển đô thị TP Tuy Hòa trong tương lai.

Do đó, tỉnh Phú Yên đề nghị lập đề án chuẩn bị xây dựng tập trung trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh Phú Yên, gọi tắt là khu cơ quan nhà nước tập trung.

Đồng thời, tỉnh còn tạo ra quỹ đất mới cho các dự án đầu tư.

Mục tiêu của đề án là sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính cấp tỉnh hiện có đang nằm phân tán ở các khu vực của thành phố Tuy Hòa.

Theo đề án, khu cơ quan nhà nước tập trung sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 13ha và có tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Dự kiến số tiền đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất của các cơ quan sẽ di dời khoảng 2.200 tỷ đồng.

(Nguồn tổng hợp)