Ông Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương.

Vĩnh Long: Công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Đầu tư hơn 385 nghìn tỷ đồng cho kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Theo đó, tổng giá trị của gói thầu là 385.923.816 đồng. Số tiền này sẽ được lấy từ nguồn Ngân sách Nhà nước. Phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Việc lựa chọn nhà thầu này sẽ bắt đầu ngay trong tháng 09/2021. Hình thức hợp đồng là trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Văn bản cũng nêu rõ, Sở Xây dựng đồng thời là chủ đầu tư tổ chức triển khai việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp Luật. Thủ trưởng, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu Tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND. Cụ thể:

Đến năm 2025, mục tiêu mà tỉnh phải đạt được là hoàn thành việc xây dựng thêm 6.351.100 m2 sàn; phấn đấu diện tích bình quân trên đầu người ở khu vực đô thị là 29,7 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 27,4 m2 sàn/người, trên toàn tỉnh là 28,0 m2 sàn/người; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở khoảng 2.300 căn cho hộ nghèo; hoàn thành việc xây mới 259 căn hộ, sửa chữa 1.096 căn hộ cho các hộ gia đình có công với cách mạng; xóa bỏ 24.070 căn nhà đơn sơ; giảm ít nhất 1.000/8.094 căn nhà đang trong tình trạng thiếu kiên cố.

Quỹ đất được sử dụng trong giai đoạn này là 594,27 ha. Trong đó, diện tích phục vụ phát triển khu dân cư, dự án nhà ở thương mại là 208,75 ha; diện tích đất nhà ở dân tự xây là 343,7 ha; diện tích phục vụ phát triển nhà ở xã hội là 20 ha; diện tích phục vụ tái định cư là 21,82 ha.

Về nguồn vốn, tổng nguồn vốn dự kiến là 34.454,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách là 246,0 tỷ đồng; còn lại vốn tự thân của doanh nghiệp và người dân tự bỏ ra để xây nhà ở.

Trong giai đoạn 2026 – 2035, mục tiêu phải đạt được là xây thêm 10.133.000 m2 sàn nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực nông thôn là 32,6 m2 sàn/người, tại đô thị là 33,8 m2 sàn/người, toàn tỉnh là 33,0 m2 sàn/người; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở khoảng 1.887 căn cho hộ nghèo; hoàn thành việc xây mới 399 căn hộ, sửa chữa 1.200 căn hộ cho các hộ gia đình có công với cách mạng; tiếp tục giảm 3.000 căn nhà ở trong tình trạng thiếu kiên cố; phấn đấu không để có thêm nhà ở đơn sơ và thiếu kiên cố nữa.

Quỹ đất được sử dụng trong giai đoạn này là 1.180,70 ha. Trong đó, diện tích phục vụ phát triển khu dân cư, dự án nhà ở thương mại là 561,07 ha; diện tích đất nhà ở dân tự xây là 487,31 ha; diện tích phục vụ phát triển nhà ở xã hội là 86,56 ha; diện tích phục vụ tái định cư là 45,57 ha; đất cho phát triển nhà ở công vụ là 0,18 ha.

Tổng nguồn vốn ước tính trong giai đoạn này rơi vào khoảng 56.393,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách là 222,0 tỷ đồng; còn lại vốn tự thân của doanh nghiệp và người dân tự bỏ ra để xây nhà ở.