UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1481 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

thanh-hoa-quy-hoach-xay-dung-huyen-hoang-hoa-voi-3-tieu-vung

Quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa

Theo đó, diện tích lập quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là khoảng 203,8km2, bao gồm 37 đơn vị hành chính. Quy mô dân số toàn huyện đến năm 2030 khoảng 283.918 người, trong đó dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; đến năm 2040, dân số toàn huyện khoảng 343.389 người, trong đó dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Về tính chất, chức năng, vùng huyện Hoằng Hóa được phát triển thành vùng phát triển về kinh tế biển, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trở thành cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn.

Định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa phát triển hệ thống đô thị theo các tiêu chí đô thị loại IV. Định hướng đến năm 2040, huyện tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III. Sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, huyện Hoằng Hóa nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu trở thành thị xã.

Huyện Hoằng Hóa hình thành 3 tiểu vùng, trong đó: Tiểu vùng 1 (vùng đồng, gồm 13 xã nằm phía Tây Bắc sông Lạch Trường); Tiểu vùng 2 (vùng trung tâm, gồm 15 xã nằm giữa sông Cung và sông Lạch Trường); Tiểu vùng 3 (vùng ven biển, gồm 8 xã vùng biển nằm phía Đông sông Cung).

(Tổng hợp bởi odt.vn)