Ngày 8/7, UBND tỉnh Thanh Hoá đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hoà tại phường Hải Hoá, thị xã Nghi Sơn.

thanh-hoa-khu-du-lich-golden-coast-resort-hai-hoa-tiep-tuc-lui-ngay-khoi-cong-den-thang-5-2022

Ảnh minh hoạ.

Tiếp tục điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hoà

Sau khi có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hoá, chủ đầu tư dự án là Công ty Xi măng Công Thanh có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục từ nay đến hết tháng 4/2022, khởi công và triển khai xây dựng dự án từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023. Dự kiến từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2024, dự án sẽ được vận hành thử. Tháng 4/2024, dự án đi vào hoạt động.

Chủ đầu tư cần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đúng với nội dung chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận. Theo Quyết định trên, nếu đến hết tháng 5/2022, dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục, hồ sở để khởi công theo quy định, thì quyết định này sẽ không còn giá trị pháp lý. Công ty Xi măng Công Thanh sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí nào đã đầu tư, chi phí liên quan đến việc thực hiện dự án.

Trước đó, tháng 5/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn về việc mở rộng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa. Cụ thể, diện tích mở rộng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Gold Coast Resort Hải Hòa là khoảng 4.000m2 (diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết).

Được biết, dự án Khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hoà tại xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn) được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 3081/UBND-CN ngày 25/7/2006. Diện tích thu hồi để thực hiện dự án là khoảng 20ha (trong đó, hơn 9,2ha là diện tích đất rừng phòng hộ).

Tháng 8/2016, UBND tỉnh Thanh Hoá đã cho phép Công ty Xi măng Công Thanh giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa. Cụ thể, dự án sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, hồ sơ sử dụng đất, xây dựng, môi trường, khởi công xây dựng vào tháng 10/2017. Đến tháng 5/2019, dự án dự kiến đi vào hoạt động chính thức.

Đến ngày 31/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tiếp tục cho phép chủ đầu tư lùi tiến độ dự án tại Quyết định 517/QĐ-UBND. Theo đó, từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020, khởi công xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Ressort Hải Hoà. Tháng 1/2021, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hoá đã 2 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hoà của Xi măng Công Thanh tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 và Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 31/01/2021.

Do đó, sau hơn 13 năm chưa thể triển khai, đây là lần thứ ba Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hoà phải điều chỉnh tiến độ dự án.