UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-ba-tu-quang-ngai

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ

Tổng diện tích đất tự nhiên quy hoạch là 1.137,96 km2, gồm toàn bộ ranh giới quản lý hành chính huyện Ba Tơ với 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn Ba Tơ và 18 xã (Ba Động, Ba Dinh, Ba Giang, Ba Điền, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Khâm, Ba Trang, Ba Lế, Ba Bích, Ba Vì, Ba Tiêu, Ba Xa, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Cung, Ba Nam, Ba Liên).

Về phạm vi quy hoạch, phía Đông giáp thị xã Đức Phổ; phía Tây giáp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và huyện K’Bang (tỉnh Gia Lai); phía Nam giáp huyện An Lão (tỉnh Bình Định) và phía Bắc giáp các huyện: Minh Long, Nghĩa Hành và Sơn Hà.

Quy mô dân số đến năm 2030 dự kiến khoảng 68.000 người, tốc độ tăng dân số trung bình 1,2%/năm; đến năm 2040 khoảng 75.000 người, tốc độ tăng dân số trung bình 0,92%/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Tơ đó là phải đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tập trung phát triển các đô thị, cụm công nghiệp và khu du lịch – dịch vụ…

(Nguồn tổng hợp)